انواع مبرد
گاز فریون

انواع گازهای مبرد

برای انتخاب صحیح گاز مبرد باید ابتدا شناخت نسبی نسبت به انواع گاز مبرد و دست بندی های آن داشته

ادامه مطلب»
نامگذاری مبرد
گاز فریون

روش نامگذاری مبردها

روش نامگذاری مبردها همانطور که دیدیم، مبردهای مورد استفاده در صنعت تبرید دارای نامهایی هستند که در نامگذاری مبردها از

ادامه مطلب»
کاربرد انواع مبرد
گاز فریون

کاربرد مبردها

کاربرد مبردها جدول زیر کاربرد مبردهای رایج  را به نمایش می‌گذارد. کاربردهای معمول دسته‌بندی شیمیایی نام مبرد چیلرهای گریز از

ادامه مطلب»