مبرد R22
گاز فریون

گاز فریون R22

گاز مبرد فریون R22 یکی از شناخته شده ترین گاز فریون HCFC (هیدروکلروفلوروکربن)‌ می‌باشد. گاز فریون R22 دارای مشخصاتی چون

ادامه مطلب»